שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

שמאי נזקים לתשתיות וכבישים

במקרה, ונגרם נזק לכביש ולתשתיות בתהליך העבודה או בסמוך לסיומה, הדבר עלול לגרום נזק כלכלי רב לקבלן הביצוע. כאן נכנס לתמונה שמאי נזקי תשתיות וכבישים אשר יעריך את כלל הנזקים שנגרמו לכביש וידאג שתקבלו פיצויים בגין נזקים אלו

הערכת נזקי כבישים ותשתיות ע"י שמאי מטעמכם

בפנייתכם לתביעת פוליסת ביטוח קבלנית לצורך קבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו, יגיע אל אזור הניזוק שמאי מטעם חברת הביטוח להערכת נזקי התשתיות והכבישים שנגרמו ובהתאם לכך יגיש את הערכת סכום הפיצויים המגיעים לכם. 

כשמו כן הוא, שמאי מטעם חברת הביטוח ידאג לאינטרסים של החברה המבטחת, וכך ינסה למזער את אופי הנזקים ולמצוא סיבות אחרות האחריות על קריסת הכביש וכל נזק אחר שנגרם, כגון עבודה רשלנית על הפועלים וכו'. 

שמאי נזקי תשתיות וכבישים מטעמכם יהווה את הנציג שלכם מול חברת הביטוח והשמאי מטעמה,

וידאג להוכיח את כל הסיבות לגרימת הנזק ולהעריך את כל הנזקים הכלכליים שנגרמו לכם בגינם ויעניק לכם ליווי מהתחלה עד סוף התהליך של קבלת הפיצויים, כולל ליווי כל הפגישות עם אנשי המקצוע בתיאום מולכם, טיפול והתנהלות שוטפת במהלך התביעה והצגת פירוט הסיבות המדויקות אשר גרמו לנזקי הכביש והתשתיות. 

באילו מקרים יש צורך בפנייה לשמאי נזקי תשתיות וכבישים? 

קבלני ביצוע עבודות תשתיות וכבישים מקדישים את מלוא המשאבים לצורך ביצוע העבודה – חומרי אספלט ובניה, שימוש בציוד יקר ערך שגם נשחק ושכר לפועלים בגין שעות העבודה. 

גם הביצוע הטוב ביותר, לא יכול למנוע את הנזקים השונים, העלולים להיגרם לכביש והתשתיות במהלך העבודה בגין נזקי טבע שונים לרוב, בניהם ניתן למצוא :

  • נזק לתשתיות וקריסת כבישים עקב הצפות לאחר גשמים מרובים, שיטפונות או סערה
  • קילוף האספלט והיווצרות סדקים בכביש 
  • צניחת גשרים 
  • שבירת קצה שוליים
  • שקיעת הכביש
  • ועוד..