שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

ביטוח קבלנים – מדוע הוא חשוב ומי זקוק לו?

עבודות קבלנות מכל סוג עוסקות בנכסי נדל"ן – בין אם מטרת העבודה היא ממש לבנות את הנכס או רק לשפץ אותו.
בעוד שנכסי נדל"ן הם נכסים יקרים, הן מבחינת עלות החומרים שלהם הן מבחינת עלות התיקון שלהם במקרה שייגרם להם נזק, עבודת הקבלנות הופכת לפרויקט ברמת סיכון גבוהה ושיבוש במהלך העבודה יכול לגרור נזקים כלכליים כבדים.
כך, גם עבודות בהיקף מצומצם יכולות לגרום לנזקים כלכליים רחבים במיוחד כאשר מתרחשת תאונה וכאשר הנכס או הנכסים הקרובים אליו נפגעים.
פוליסת ביטוח קבלנים נועדה להגן על הקבלן מפני נזקים פוטנציאליים שכאלה, וכך היא מצמצמת משמעותית את רמת הסיכון שהוא נתון בה ומאפשרת לו לנהל את הפרויקט כראוי.

צור קשר וקבל את הפיצוי המגיע לך באמת>

  ביטוח עבודות קבלן – גם לשיפוצניקים וקבלנים קטנים

  ביטוח קבלנים אינו נועד רק לקבלנים גדולים אשר עוסקים בפרויקטים רחבי היקף, אלא הוא מתאים גם לקבלנים שעובדים בהיקף מצומצם ואף לשיפוצניקים ולפרטיים שמבצעים עבודות קבלנות באופן עצמאי.

  הסיבה לכך היא שהסיכון הטמון בעבודות קבלניות קיים בכל סדר גודל של עבודה ואף בסוגי פרויקטים קטנים.

  תכנון לקוי שגורם לתאונות עתידיות במבנה אינו מאפיין פרויקטים גדולים בלבד, ופגיעה לא נכונה במערכות אשר עשויה לגרום לנזקים שיתפשטו אל נכסי נדל"ן שכנים יכולה להתרחש אפילו במסגרת העבודה של שיפוצניק.

  הנזקים שנגרמים במקרים שכאלה הם תמיד בעלי היקף גדול למדי, וכך פרויקט קבלנות בעלות כוללת של כמה עשרות אלפי שקלים עשוי לעורר תביעות לא רצויות בהיקף מיליוני שקלים.

  האחריות על הנזקים הללו מוטלת על מזמין העבודה עצמו וכך הוא זה שחשוף לתביעות גדולות וקטנות כתוצאה מהעבודה.

  באופן הזה, ביטוח קבלנים פועל קודם כל לטובת מזמין העבודה, בין אם הוא הקבלן עצמו ובין אם הוא אדם פרטי שהזמין את הקבלן, וכך פוליסת הביטוח יכולה להיעשות על ידי מזמין העבודה בעצמו או להינתן לו כשירות נוסף מטעם הקבלן או איש המקצוע העובד עבורו.

   

  מה כלול בביטוח קבלנים

  הסיכונים הטמונים בעבודות קבלנות נובעים מתוך העיסוק הרגיש עם מבנים ותשתיות ומתוך הנזקים הגדולים שיכולים להיגרם כתוצאה משגיאות במהלך העבודה.

  נזקים שכאלה יכולים להשפיע הן על המבנה עצמו, כלומר על הנכס שברשות הקבלן או ברשות מזמין העבודה, הן על צד שלישי, כאשר נזק כלשהו מתפשט ופוגע במבנים שכנים או בעוברי אורח.

  אך לא בכך מסתכמים הסיכונים – עבודות קבלנות רבות אינן נעשות על ידי איש מקצוע בודד, והעסקת העובדים פותחת צד נוסף שעשוי להיגרם לו נזק במהלך העבודה.

  פוליסות ביטוח לקבלנים מבוססות על ההבנה של המורכבות הטמונה בעבודות קבלניות ושל כל הסיכונים הטמונים בהן, וכך מספקות כיסוי לכל אחד מן המקרים הללו.

  כך ניתן לפלג את הכיסויים העיקריים של ביטוח הקבלנים לשלושה סעיפים עיקריים על פי הצדדים המעורבים שעשויים להיפגע.

  צד א’: ביטוח עבודות הפרויקט

  הסעיף הראשון בביטוח הקבלנים מכסה נזקים שעשויים להיגרם לפרויקט עצמו, לקבלן המנהל אותו ולמזמין העבודה המשלם עליה.

  נזקים שכאלה עשויים להיגרם למבנה עצמו, לחומרי העבודה ולציוד המופעל, והם יכולים לנבוע משלל סיבות.

  פוליסות ביטוח שונות עשויות לכסות תרחישים שונים במקצת אלו מאלו, אך באופן מכליל, אלה התרחישים העיקריים שהביטוח מכסה:

  • נזק למבנה: כתוצאה מפגיעה במערכות או תקלה במערכות שעשויה לגרום לשריפה, התפוצצות, הצפה ועוד, וכן כתוצאה מפגעי מזג האוויר ואף מרעידת אדמה.
  • ליקוי בנייה: נזקים למבנה – בזמן הבנייה והשיפוץ או לאחריהם – כתוצאה מליקויי בנייה שונים.
  • גניבת חומרים או ציוד: פוליסות ביטוח שונות יכולות להעניק גם כיסוי מפני גניבה ושוד של חומרי עבודה או של ציוד מהאתר.
  • נזק לציוד: ישנן פוליסות ביטוח שעשויות להעניק כיסוי לנזקים לציוד מסיבות שונות, חלקן מוכוונות לנזק שנגרם כתוצאה מאירוע כלשהו ואחרות מוכוונות לנזק שנגרם באופן ספונטני (כמו מכשיר אלקטרוני שהתקלקל, לדוגמא).

  סעיף זה של פוליסות הביטוח נוהג לכסות עבודות שיפוצים במבנים קיימים, עבודות בנייה של מבנים חדשים ואף עבודות הנדסה אזרחית.

   

  צד ב’: ביטוח אחריות מעסיקים

  בדרך כלל מועסקים עובדים במסגרת העבודה הקבלנית, ועל פי החוק, האחריות לשלומם ובריאותם של העובדים מוטלת על המעסיק.

  כתוצאה מהאחריות הזו, הקבלן או מזמין העבודה חשופים לתביעות פיצויים כתוצאה מתאונות עבודה שונות – ואילו הסיכון שתאונות עבודה שכאלה יתממשו הוא גבוה במסגרת של עבודה קבלנית.

  אדם הנפגע מתאונת עבודה צריך להגיש תביעה לביטוח הלאומי, אך במקרים רבים הוא אכן רשאי להגיש בנוסף לכך תביעה כנגד המעסיק שלו כדי לדרוש פיצויים נוספים.

  בנוסף לכך, הביטוח הלאומי נוהג לבדוק באופן קפדני את התביעות המוגשות אליו, ואם הוא מגלה שהאחריות לתאונה מוטלת על המעסיק – כתוצאה מרשלנות בסביבת העבודה או מכל סיבה אחרת – הוא גם יתבע את המעסיק.

  הסעיף השני בביטוח הקבלנים דואג לכסות את ההוצאות שהמעסיק יהיה חייב לשלם אם אכן תוגש נגדו תביעה שכזו כתוצאה מתאונת עבודה, באופן דומה לפוליסת הביטוח חבות מעבידים הנפוצה בכל מקום עבודה.

   

  צד ג’: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

  הסכנות הטמונות בעבודות קבלנות אינן מוגבלות רק לקבלן, למזמין העבודה ולעובדים שלהם, ולמעשה כל הנזקים שעשויים להיגרם להם עשויים להיגרם גם לצד שלישי כלשהו.

  כך, ממש כמו שפגיעה בתשתית המים של המבנה עשויה לגרום לנזילות ולהצפה במבנה, היא עשויה לגרום גם לנזילות והצפות במבנים שכנים.

  כמו ששריפה עשויה להידלק באתר העבודה הקבלנית, היא עשויה גם להתפשט למבנים קרובים.

  כפי שאחד מהעובדים עשוי להיפצע במסגרת העבודה, כך עשוי עובר אורח להיפצע כתוצאה מהעבודה.

  תרחישים שכאלה חושפים את מזמין העבודה לתביעות נזיקין שעלולות להסתכם בסכומים גבוהים במיוחד – והסכום אף מוכפל לפעמים, מכיוון שבמקרים רבים הנזק לצד שלישי נלווה לנזק שהתרחש באתר העבודה או לאחד העובדים.

  לכן ביטוח צד ג’ הוא סעיף בלתי נפרד מביטוח קבלנים, והוא מבטיח לכסות את כספי התביעות שיוגשו נגד מזמין העבודה כתוצאה מנזקים שהעבודה גרמה.

   

  דגשים וטיפים בבחירת הביטוח

  כל ביטוחי הקבלנים שואפים לכלול את שלושת הסעיפים הללו, אך הסעיפים עצמם עשויים להשתנות מפוליסה לפוליסה ולא לכלול את כל התרחישים.

  כך חשוב לבחור את פוליסת הביטוח המדויקת, כמו גם את החברה המבטחת, באופן זהיר וקפדני כדי להבטיח שהפוליסה אכן תכסה את כל התרחישים הנדרשים.

  ניתן להיעזר במספר המלצות חשובות שיכולות לסייע בבחירה נכונה של הפוליסה:

  • חברה מקצועית ובעלת ניסיון: ביטוחי קבלנים הם פוליסות ביטוח גדולות שעשויות לכסות נזקים בהיקף של מיליוני שקלים, כך שחשוב לבחור בחברה מקצועית בעלת ניסיון ארוך בשנים כדי לדעת שהפוליסה שלה אכן תגן עלינו כמו שצריך.
  • סקר שוק: יש להשוות את החברות זו לזו מבחינת ההתייחסות שלהן ללקוחות ומבחינת ההתנהלות שלהן בזמן תביעות – ניתן לבחון פעמים קודמות בהן חברת הביטוח נתבעה על רקע פוליסה לביטוח קבלנים, וכך לדעת האם במקרה הצורך, ההתנהלות מול חברת הביטוח תהיה נוחה.
  • כיסויים: צריך לבדוק היטב מה פוליסות הביטוח שהחברה מציעה מכסים – באילו תרחישים מדובר, כמה מהם רלוונטיים לסוג העבודה הקבלנית שאנו רוצים לבטח, וכמה תרחישים שעשויים להיות רלוונטיים לעבודה אינם מכוסים על ידי הפוליסה.
  • אפשרויות הרחבה: יש לבדוק אפשרויות הרחבה של הפוליסה לתרחישים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים לסגנון העבודה הקבלנים שאנו רוצים לבטח.
  • פרמיה: עלינו לבדוק את העלויות של הביטוח – עלות הפוליסה הבסיסית, עלות כיסויים נוספים, תקופות התשלום, נהלי מתן אשראי של החברה ועוד – את כל אלו אנו צריכים להשוות בין חברות הביטוח כך שנוכל לבחור את הכדאית ביותר עבורנו.

   

  לשמור על מחירים שפויים

  רוב הסוגים של העבודות הקבלניות עשוי להסתכם בסכומים גבוהים למדי, גם כאשר מדובר בשיפוץ בלבד, אך על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבנייה.

  אך יש לזכור שעם כל הסכנות הטמונות בעבודה הקבלנית, המחיר תמיד יכול להיות גבוה הרבה יותר, וכל שנדרש לכך הוא נזק או תאונה שייגרמו במהלך העבודה.

  ביטוח הקבלנים מאפשר לנו להימנע מתרחישים לא נעימים שכאלה ומסייע לנו לעבוד בראש שקט וללא החשש המתמיד מתרחיש בלתי רצוי שיתממש לפתע.

  כך נוכל לשמור על רמת מחירים נוחה ולסיים את העבודה הקבלנית באופן נכון ואחראי ללא תקלות.