שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

הצרכנים התלוננו – חברות הביטוח יתקנו

גם לכם היתה נזילה בצנרת, שלא טופלה כראוי? חברת תיקוני הצנרת עשתה יותר נזק מתועלת והביטוח לא כיסה? אתם לא לבד!

צור קשר וקבל את הפיצוי המגיע לך באמת>

  בישראל מבוטחים כיום כ-1.6 מיליון בתים בביטוח דירה מתוכם כ- 70% מבוטחים בנזקי צנרת באמצעות שירות מטעם חברת הביטוח. אך למעשה חברות הביטוח עצמן אינן מתעסקות עם הנושא, אלא שוכרות חברות כקבלני משנה שאמורות לתת מענה למבוטחים.

  חברות אלה מקבלות מדי שנה סכום כסף מראש, עבור מקרי ביטוח עתידיים ובתמורה לכך אמורים לתת מענה לכל התקלות והנזקים של המבוטחים. בפועל חברות אלה פועלות לצימצום עלויות על חשבונם של המבוטחים. וכך קורה שלא מעט מבוטחים נופלים קורבן לקבלני המשנה של חברות הביטוח, שרמת השירות והמקצועיות שלהם, שנויה במחלוקת. אך מעכשיו, כל זה עומד להשתנות.

  הבשורה הטובה למבוטחים

  מסתבר שתלונות הצרכנים הרבות, לא נפלו על אוזניים ערלות והובילו את רשות שוק ההון והחיסכון להוציא חוזר שכל מטרתו לשפר את השירות בתחום זה, לעודד תחרות ולהוזיל עלויות. החל מחודש ספטמבר, פוליסת ביטוח הדירה שתרכשו תכיל שינויים שעשויים לתת מענה לאחת הבעיות החמורות יותר בענף הביטוח – נזקי צנרת.

  החוזר המקורי אמנם פורסם כבר בנובמבר אשתקד, אך בשל דחיות שביקשו חברות הביטוח יצא כעת חוזר מעודכן, שתוקפו החל והוא מיושם על כל הפוליסות החדשות שמופקות מתחילת חודש ספטמבר האחרון וכן על פוליסות אשר חודשו החל מתחילת חודש אוקטובר.

  אז איך למעשה אמורים המבוטחים להתנהל כעת מול חברות הביטוח, כדי לקבל את השירות הטוב והמהיר ביותר, כאשר נגרם נזק לצנרת שלהם?

  דעו את זכויותיכם, כך תתנהלו נכון מול חברת הביטוח

  בחירת אינסטלטור הינה לשיקולו של המבוטח – כאשר אתם רוכשים פוליסת ביטוח, תוכלו לבחור בין שלושה מסלולי ביטוח: האחד, פוליסה ללא ביטוח נזקי צנרת כלל. השני, פוליסה הכוללת ביטוח נזקי צנרת, כאשר בחירת האינסטלטור תעשה מתוך רשימת אינסטלטורים הנמצאים בהסדר עם חברת הביטוח. והשלישי, פוליסה הכוללת כיסוי נזקי צנרת, באמצעות אינסטלטור פרטי על פי בחירת המבוטח.

  אם בחרתם במסלול השני, חברת הביטוח תידרש להציג רשימה של אינסטלטורים מהם המבוטח יוכל לבחור. חברת הביטוח תעביר אליכם רשימת אינסטלטורים המתנהלים מולם בהסדר בכתב, במייל או במסרון. כהתמודות מול הצפה עם חברות הביטוחמו כן, תוכלו לצפות ברשימה גם באתר חברת הביטוח. ברשימה זו, מלבד פרטי התקשרות, תוכלו למצוא גם ציון שקיבל כל אינסטלטור, על פי דירוג מבוטחים אחרים שהשתמשו בשירותיו וכן הסבר על תהליך קבלת השירות.

   למידע מורחב, היכנסו לכתבה 

  חברת הביטוח נדרשת לשקיפות מלאה – מראשית התהליך חברת הביטוח מחוייבת ליידע אתכם לגבי זכויותיכם ולגבי החלופות לבחירת האינסטלטור. כמו כן, עליהם לאפשר לכם בחירה מלאה בין נותני השירות. במידה וחברת הביטוח מחזיקה ב-20% או יותר מאמצעי השליטה בחברת השירות, היא חייבת ליידע אתכם בכך, במסגרת רשימת ההסדר המסופקת לכם.

  בסיום הטיפול בנזק, תקבלו מחברת הביטוח בכתב, במייל או במסרון לבחירתכם, מסמך מסכם המפרט את מקור הנזק, הפעולות שנדרשו לתיקונו, פירוט הביקורים שהתקיימו והפעולות שבוצעו בכל ביקור וכן הסברים לביקורים שתואמו אך לא התקיימו או שלא התבצע בהם תיקון. ודאו ואף דרשו מחברת הביטוח לעבוד מולכם בשקיפות מלאה.

  חברת הביטוח היא האחראית לתיקון – חברת הביטוח היא האחראית על איכות התיקון והשירות שיינתנו למבוטחים על ידי האינסטלטור שבהסדר, ובכלל זה אחראית לזמינות של השירות ולסיום התיקונים בזמן סביר. כמו כן במקרה של איחור או אי הגעה של נותן השירות, חברת הביטוח אחראית על מתן פיצוי כספי למבוטח.

  זמינות וזמני המתנה מקוצרים – במידה ובחרתם באינסטלטור מתוך ההסדר, תיקון הנזק יחל לכל המאוחר שני ימי עבודה ממועד פנייתכם, אלא אם כן אישרתם אחרת. במידה ופניתם לארבעה נותני שירות מההסדר, אשר לא התחייבו להתחיל בתיקון הנזק בזמן האמו, תוכלו לפנות לחברת הביטוח ולדרוש מתן מענה לתיקון בתוך שני ימי עבודה. במידה ולא תוכל לתת לכם פיתרון, חברת הביטוח מחוייבת לאפשר לכם בחירת נותן שירות אחר והשתתפותכם העצמית תחושב לפי מסלול אינסטלטור בהסדר.

  בנוסף, זמן ההמתנה לאינסטלטור בהסדר לא יעלה על שעתיים מהמועד שנקבע. כל שינוי יתואם מראש בהתאם ללוח הזמנים שלכם. שימו לב, באפשרות חברת הביטוח לדחות את המועד רק פעם אחת. איחורים וביטולים ללא הודעה מראש וללא אישורכם, יאפשרו לכם לבחור אינסטלטור אחר מרשימת הההסדר אשר יסיים את העבודה, ובתנאי שלא נערך ביקור נוסף של האינסטלטור הראשון. אם גם לאחר תיאום נוסף, נותן השירות לא הגיע, תוכלו לבחור כל נותן שירות אחר וסכום ההשתתפות העצמית יחושב לפי מסלול אינסטלטור בהסדר.