שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

שמאי חקלאי מתמחה בכל ההיבטים והנזקים השונים הקשורים לחקלאות.
באמצעות שמאי חקלאי פרטי ניתן להתמודד היטב עם תביעות ביטוח הקשורות לנושאים חקלאיים, שכן לשמאי החקלאי יש את הכלים ואת היכולות לעמוד באופן נכון ומדויק את הנזקים שנגרמו לבית עסק חקלאי מכל סיבה, לטווח הקרוב ולטווח הרחוק גם יחד.

תפקידה של שמאות חקלאית היא להעריך נזקים הקשורים לעבודה חקלאית באופן שיגן על האינטרסים של החקלאי. 

הסיבה לכך שבעל העסק זקוק לשמאי חקלאי שיוכל להגן על האינטרסים שלו, היא מכיוון שהגורמים הפועלים בלעדיו עשויים לפעול כנגד האינטרסים שלו – אם בזדון ואם בשוגג.

המקרים בהם החקלאי עשוי לתבוע פיצויים בגין נזקים חקלאיים מתחלקים לשניים, על פי הגורם אותו הוא תובע:

  • תביעת ביטוח חקלאי: תביעת פיצויים מהביטוח בגין פוליסה המכסה נזקים הקשורים לחקלאות.
  • תביעת המדינה: תביעת פיצויים מהמדינה בגין קטסטרופה כלשהי, כמו אירוע ביטחוני בכל סדר גודל, אשר גרם לנזקים הקשורים לחקלאות.

בשני המקרים הללו, הגורם הנתבע ידאג למנות שמאי מטעמו אשר יעמוד את הנזקים שנגרמו וכך יוכל לסייע לקבוע את גובה הפיצויים.

אך יש בכך שתי בעיות – ראשית כל, השמאי מטעם הגורם הנתבע יהיה בעל אינטרס משותף לגורם הנתבע, והאינטרס הזה עשוי להיות מנוגד לאינטרס שלכם. 

שנית, המדינה אינה מכירה כיום בסמכות של שמאים חקלאיים על פני שמאי רכוש, וכך איש המקצוע הממונה עשוי להיות לא מקצועי דיו כדי לעמוד את הנזקים כראוי.

כך, הנזק שעשוי להיגרם לכם נחלק לשני המישורים הללו:

  • הערכת נזקים סלחנית: פגיעה כלכלית בחקלאי התובע כתוצאה מהערכה סלחנית של היקף הנזקים שנגרמו לו, אשר נעשית על ידי איש מקצוע מטעם הגורם הנתבע כדי למזער את כספי הפיצויים.
  • הערכת נזקים לא מקצועית: פגיעה כלכלית בחקלאי התובע כתוצאה מהערכת נזקים חקלאיים שגויה, אשר נעשית על ידי איש מקצוע מטעם הגורם הנתבע שאין לו די ידע מקצועי כדי להעריך את הנזקים כראוי.

החקלאי יכול להימנע משני המקרים הללו באמצעות פנייה לשמאי נזקי חקלאות פרטי אשר ייצג את האינטרסים שלו.

הפנייה לשמאי חקלאי נותנת לכם את היכולת לבחור בעצמכם את השמאי המתאים, וכך תווירחו גם איש מקצוע המתמחה בשמאות חקלאית ויוכל להעריך את הנזקים כראוי, וגם באיש מקצוע מטעמכם אשר ייצג את האינטרסים שלוכם מול גורמים שונים.