שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

שמאי נזקים למפעלים ותעשייה

כל בעל מפעל יודע – העבודה חייבת להמשיך בכל רגע נתון, אחרת ייגרמו נזקים כלכליים רבים למפעל. קיים מגוון רחב של נזקים, אשר עלולים לפגוע בקצב העבודה התקין ובניהם נכללים הנזקים הסטנדרטיים כמו נזקי אש, שוד והצפות, אך קיימים גם מגוון נזקים העלולים להיגרם לציוד הטכני והאלקטרוני יקר הערך הקיים בכל מפעל תעשייתי.

תפקיד השמאי בתביעת ביטוח מפעלים ותעשייה 

בדומה לתביעות ביטוח אחרות, גם במקרה של פוליסות ביטוח הנוגעות לציוד מכני ואלקטרוני יש צורך בשמאי שיעריך את הנזק שנגרם. מכיוון שפעמים רבות הציוד הנפגע עשוי להיות כה חיוני לעבודה עד שהתקלה בו תוביל להשבתה בעבודה, מתקבלים שני מישורים שאותם השמאי צריך לברר:

 • הערכת הנזק הישיר: הערכת הנזק שנגרם למכשיר עצמו כדי לעמוד את תשלומי התיקונים או ההחלפה שנדרשים לו.
 • הערכת הנזק המשני: הערכת נזקים כלכליים שנגרמו כתוצאה מהתקלה בציוד המכני וההנדסי, אם מדובר על השבתת העבודה בלבד או על תוצרים פגומים של המכשיר התקול.

במקרה של תביעה, חברת הביטוח תדאג למנות שמאי מטעמה המתמחה בנזקים למכשירים מכניים ואלקטרוניים ולציוד הכללי של המפעל אשר יעריך את הנזקים הישירים והמשניים, וידאג לקבוע עבור כל נזק, האם הגורם שלו אכן מכוסה על ידי פוליסת הביטוח.

אך יש לזכור שהשמאי שנשלח על ידי החברה המבטחת הוא בעל אינטרס מובהק של מזעור תשלומי הפיצויים של החברה, והוא יכול לשאוף לממש את האינטרס הזה באמצעות שני כלים:

 • הערכת נזקים סלחנית: נטייה לסלחנות באופי הנזקים שנגרמו וכך הערכת ההיקף שלהם כמצומצם ככל שהשכל הישר מתיר.
 • קטלוג של הנזקים: קביעה של כמה שיותר מן הנזקים ככאלה אשר אינם מכוסים על ידי הפוליסה והשארת היקף נזקים שדורש תשלומי פיצויים מצומצם ככל הניתן.

למרבה הצער, בעל המפעל אינו יכול לבלום את הניסיונות הללו לבדו, מכיוון שבניגוד לשמאי ביטוח, אין לו את הסמכות להערכת נזקים מהימנה.

מנגד, אתם אכן יכולים לדאוג לאינטרסים שלכם באמצעות מינוי שמאי לציוד מכני הנדסי מטעמכם – שמאי זה יוכל להעריך את הנזקים שנגרמו באופן הגון יותר ולדאוג שהמבוטח אכן יקבל את הפיצויים המגיעים לו.

שנפס מתמחים בשמאות נזקים למפעלים ובעלי ניסיון ארוך בהתנהלות מול חברת הביטוח ובעלי סמכות שווה לזו של השמאי הממונה מטעם חברת הביטוח, כך שנוכל יוכל לבלום את הניסיונות של החברה המבטחת למזער את תשלומי הפיצויים ואף יהיה בידו לסייע לכם בהתנהלות נכונה מול חברת הביטוח.

הערכת שמאי ציוד מכני בתביעת ביטוח שבר מכני

שמאי צמ"ה מטעמכם ידאג למצוא את כלל הציוד הניזוק ולהעריך את כלל הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו בגין הנזק 

להלן רשימת המכשירים המרכזיים, אשר תוכלו לקבל פיצוי בגין הנזקים שנגרמו להם: 

נזק למכונות קידוח, ליקויים ותקלות בטרקטורים, הרס טורבינות, נזק למשאבות ומדחסים, נפילת עגורנים, נזק למדלים, ליקוי במעליות ומדרגות נעות,  ליקויי באינקובטורים, אי תקינות מערכות למיזוג אוויר ובתי קירור, נזק למכונות דפוס, מכבשים, מכונות ניידות, חופרי תעלות, מחרפונים ועוד

עם זאת, קיימים מספר נזקים נוספים שניתן לדרוש בגינן פיצויים במידה ויש פוליסה המכסה אותם : 

 • נזקים לחלקים מתבלים: תבניות, מקדחים, מבלטים, משוריות, גלילים, רצועות, חגורות, חבלים, כבלים, שרשראות, מצברים, סוללות, צמיגים, מברשות.
 • נזקים לחומרי הפעלה: שמן, סיכה, דלק, חומרי קירור.
 • נזקים לחומרי גלם מיוחדים: חלקים שאינם עשויים מתכת או פלסטיק קשיח.
 • קלקול סחורה: נזק משני שאינו מכוסה בפוליסה בסיסית, אך ניתן להוסיף אותו.
 • נזק לציוד אלקטרוני: מהווה פוליסה נפרדת – ביטוח ציוד אלקטרוני.
 • תקלה בהעברה: הפוליסה הבסיסית מכסה את הנזקים כאשר הם נגרמים במקום העבודה, וכדי לבטח גם תרחישים בהם התקלה נגרמת במהלך העברה של הציוד יש צורך בסעיף נוסף או בפוליסה נוספת.
 • אובדן רווחים: נזק משני של אובדן רווחים כתוצאה מתקלה בציוד 
 • תקלה מחוץ לגבולות הגיאוגרפיים