שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

שמאי נזקי טבע

נזקי טבע מגיעים ממקור טבעי, וכך אין גורם אנוש שניתן להטיל עליו את האחריות לנזק שנגרם.
לשם כך קיימים סעיפי נזקי טבע בפוליסות ביטוח אשר נותנות מענה במקרה של נזקי טבע במידה ויש צורך בקבלת פיצויים. בזמן הפעלת הפוליסה, חברות הביטוח עשויות לבצע ניסיונות שונים כדי להסיר מעליהן חלק מן האחריות לנזקים.

שמאי נזקי טבע פרטי ישמור על האינטרס שלך, יעריך באופן נכון ומהימן את היקף הנזקים,
וישיג עבורכם עשרות אחוזים יותר מהערכת חברת הביטוח!

תפקיד השמאי בנזקי טבע

שמאי נזיקין המתמחה בנזקי טבע יודע כיצד לזהות כראוי נזקי טבע ולהעריך את העלות שלהם.

הדבר מתבצע מתוך הכרה עמוקה ומקיפה יותר של שלל הנזקים שעשויים להיגרם למבנה ולתכולה של דירה ושל בית עסק, שמאפשרת להבדיל בין נזקים שמקורם בתקלות או בגורמים אנושיים לבין נזקים שמקורם באירועים טבעיים.

באופן הזה, תפקידו של שמאי נזקי הטבע מתבצע במישורים הבאים:

  • זיהוי נזקים: השמאי מתמחה בזיהוי נזקים מכל סוג, והוא מסוגל לבצע רישום מקיף שלהם אשר יכלול לא רק את הנזקים הנראים לעין, אלא גם את אלה הסמויים ואלה שעשויים לגרום לנזק גדול יותר בעתיד.
  • קטלוג הנזקים: עם זיהוי הנזקים, השמאי מפלג אותם וקובע מה הגורם לכל אחד מהם – שמאי נזקי הטבע אוסף את כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מאירועי טבע, מפרט מה בדיוק גרם לכל אחד מן הנזקים עד לכדי שחזור האירוע, ודואג להסביר מה עשויים להיות הגורמים לנזקים האחרים.
  • הצעת דרכי תיקון ושיקום: בעודו יודע בדיוק את אופי הנזקים לפרטיהם, השמאי מסוגל לתת הצעה מפורטת ויעילה אודות דרכי התיקון והשיקום המיטביים עבור הנזקים שנגרמו.
  • הערכת עלות התיקון והשיקום: שמאי נזקי הטבע מסוגל להעריך באופן מהימן את עלויות התיקון והשיקום  ואף פינוי נזקי הטבע שנגרמו כדי לספק מסקנה של היקף ההוצאות הנדרשות עבור נזקי הטבע.
  • הערכת עלות המבנה והרכוש: בנוסף לכך, שמאי נזקי הטבע מסוגל להעריך גם את העלות המקורית של האלמנטים האדריכליים שניזוקו ושל הרכוש שניזוק, וכך לספק הערכת עלויות אשר מתאימה לפוליסות ביטוח מבוססות על ערכי כינון.

על אף היכולות הללו, השמאי נותר גמיש בהערכותיו וכך במיוחד כאשר אין בנמצא גורם בעל סמכות לתת חוות דעת נוספת.

באופן הזה, ניתן לצפות ששמאי אשר מונה מטעם חברת הביטוח בכין תביעת נזקי טבע,  ישאף לפעול למען האינטרסים שלה, וכך להעריך את היקף הנזקים בסלחנות ולקטלג כמה שיותר מהם לגורמים שאינם מכוסים על ידי הפוליסה.

מבוטח שרוצה לבלום את הניסיונות הללו צריך לפנות לשמאי נזקים פרטי, אשר יש לו סמכות שוות ערך לזו של השמאי מטעם חברת הביטוח והוא מסוגל להגן על האינטרסים של המבוטח.

אילו אירועי טבע עשויים לגרום לנזקים?

ניתן למנות שלל אירועי טבע אשר מסוגלים באופן תיאורטי לגרום לנזק לדירות ולבתי עסק, אך לא כולם סבירים וחלקם לא יתרחשו כלל בישראל.

שתי קטגוריות נזקי הטבע העיקריות שיש להן מענה בפוליסות ביטוח המכסות מפני נזקי טבע הן הבאות:

  • נזקי סופה: החורף הישראלי אינו ארוך, אך בין ימי הגשם הספורים אכן ניתן להצביע על סופות שפעמים רבות יכולות לגרום לנזקים רציניים – כל הנזקים שמקורם במשקעים, ברוחות וכדומה הם נזקי הסופה.
  • נזקי רעידת אדמה: ישראל ממוקמת על גבי השבר הסורי אפריקאי, קו תפר בין לוחות טקטוניים שמסוגל לספק כמות מכובדת של רעידות אדמה – ניתן לצפות לרעידת אדמה חמורה שתגרום לנזקים רבים, אך גם בהיעדרה, הרעידות הקלות שמתרחשות מדי פעם לפעם עשויות לגרום לנזקים שונים שגם הם דורשים כיסוי.

בנוסף לכך, ישנם נזקים נוספים שעשויים להיות רלוונטיים למדינת ישראל – כמו נזקי בולענים, לדוגמא – אך התפוצה שלהם מצומצמת יותר ולכן הם אינם מופיעים במרבית פוליסות הביטוח.

המלצות לקוחותינו

אבנר בלילתי

בתביעת הביטוח שהגשתי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משבוע גשום במיוחד, שמאי הביטוח קבע נזק של 35 אש"ח. הסכום לא היה נשמע לי הגיוני, מאחר והנזקים שנגרמו למשרד שבניהולי נראו רציניים מאוד וכאלו שדורשים השקעה רבה יותר לתיקונים. לאחר שפניתי לברוך ובועז שנפס ובעבודתם הרצינית, שילמה חברת הביטוח 115 אש"ח.

ענת כהן

הרהיטים שלנו ועוד ציוד שהיה על הרצפה ניזוקו בגלל הצפה בחורף האחרון, פנינו לחברת הביטוח לקבלת כספים בגין הנזקים שנגרמו. שמאי הממונה מטעם חברת הביטוח הגיע לבית והתחיל להערים עלינו קשיים בהוכחת הנזק שנגרם, החלטנו לפנות לשמאי ביטוח פרטי על מנת לקבל חוות דעת נוספת.
ברוך שנפס ליווה אותנו בתהליך, הגיש מסמכים וחוות דעת לחברת הביטוח - אשר בסופו של דבר עשו את העבודה וקיבלנו את כל הכספים המגיעים לנו.
תודה רבה.