שמאות פרטית - מקצוענים בשבילכם

שמאי נזקים בענף הנדלן (קבלנים ויזמים)

קיום קיימות פוליסות ביטוח מיוחדות לעבודות קבלניות שדואגות להגן על המבוטחים משלל הנזקים הפוטנציאליים הטמונים באופי העבודה.
אך גם כאשר תקרה תקלה כלשהי במהלך העבודה ויהיה צורך להפעיל את הפוליסה, עדיין לא ניתן לנשום לרווחה, שכן יש צורך להוכיח היטב מה היקף הנזק שנגרם וכך לקבל פיצויים הולמים.
כדי לעשות זאת, יש להיעזר בשמאי לעבודות קבלניות מטעמכם.

תפקיד השמאי הפרטי בביטוחי עבודות קבלניות

פוליסות הביטוח לעבודות קבלניות יכולות להיות בעלות אופי שונה, כאשר כל פוליסה תכסה מספר תרחישים אחר. אך מה שמשותף לכל התרחישים שכל פוליסה עשויה לכסות, הוא שהנזק שייגרם כתוצאה מהם ידרוש בדיקה, ולכן חברת הביטוח תמנה שמאי נזקי בניה מטעמה להערכת הנזקים.

אפשר לצפות שבמקרים רבים, לא יהיה ניתן לערער על הנזק והמבוטח אכן יקבל פיצויים כלשהם, אך לא ניתן להבטיח שהוא יקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לו ושיעזרו לו באמת להתמודד עם הפגיעה הכלכלית שנגרמה לו.

הסיבה לכך היא שבעל הסמכות לקבוע את היקף הנזקים הוא השמאי, והשמאי כאמור ממונה על ידי חברת הביטוח – באופן הזה הוא מייצג את האינטרסים של חברת הביטוח וישאף להעריך את הנזקים בסלחנות רבה ככל האפשר כדי למזער את סכומי הפיצויים שהחברה המבטחת תצטרך לשלם.

אך המבוטח אינו צריך להיות נתון לחסדי השמאי והחברה המבטחת, יש ביכולתו למנות שמאי קבלנים פרטי מטעמו אשר ייצג את האינטרסים שלו וידאג שהוא יקבל את מלוא הפיצויים הנדרשים לו כדי לכסות על הנזקים שנגרמו לו.

כך, שמאי נזקי בניה פרטי אשר מתמחה בפוליסות ביטוח לעבודות קבלניות יכול לסייע למבוטח בשלל דרכים:

  • מיקוח עם החברה המבטחת: הסמכות של השמאי הקבלני הפרטי שוות ערך לזו של השמאי הממונה מטעם חברת הביטוח, וכך הוא יכול להתמקח ולהתעקש על היקף פיצויים ראוי יותר מזה שהיה ניתן למבוטח ללא פיצוי ראוי – חברות הביטוח יודעות זאת, וכך עצם נוכחותו של השמאי הפרטי כבר יכולה לבלום ניסיונות שונים של חברת הביטוח.
  • ייעוץ למבוטח: שמאי נזקי בניה פרטי הוא בעל ניסיון מקצועי ארוך בטיפול בתביעות ביטוח עבודות קבלניות וכך הוא יודע כיצד להתנהל מול חברות הביטוח – באופן הזה, השמאי יכול לסייע למבוטח בהתנהלות מול חברת הביטוח ולהדריך אותו כיצד לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לו.
  • מחיר: כנגד היתרונות הללו, מבוטחים עלולים לחשוש מההוצאות הכלכליות הדרושות לשכירת שמאי קבלנים פרטי, אך פוליסות הביטוח נדרשות לכסות גם את ההוצאות על השמאי מטעמכם – כך תוכלו לדעת שיש מי שדואג לאינטרסים הפיננסים שלכם מבלי שהדבר יפגע בכם כלכלית.